Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Ο όρος εξωσωματική γονιμοποίηση ( IVF - In vitro Fertilization ) χρησιμοποιείται, γιά την μέθοδο της γονιμοποίησης που γίνεται ''έξω από το σώμα '' δηλαδή, το ωάριο γονιμοποιείται από το σπερματοζωάριο όχι στην σάλπιγγα της γυναίκας αλλά, στο εργαστήριο.

Στο femina, o Γυναικολόγος κ Βαμβακάρης, συζητάει εκτενώς με το ζευγάρι το οποίο, πρόκειται να προχωρήσει σε εξωσωματική γονιμοποίηση και ενημερώνει ''τους υποψήφιους γονείς'' αναλυτικά, γιά την μέθοδο και τις διαδικασίες της, εξατομικεύοντας πάντα την κάθε περίπτωση. Αναλυτικά, μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ίδιο τον γιατρό. Προς το παρόν, διαβάστε σχετικά, τα παρακάτω  :

  •  Αρχικά, η γυναίκα λαμβάνει ειδική φαρμακευτική αγωγή  ( ορμόνες ) γιά να βοηθηθούν οι ωοθήκες της, να απελευθερώσουν ''αρκετά'' ωοθυλάκια και πάντως, περισσότερα του ενός, όπως γίνεται στον μηνιαίο κύκλο. Τα ωοθυλάκια περιέχουν ωάρια.  Ακολουθεί η ωοληψία - λήψη των ωαρίων
  • Γονιμοποίηση -γίνεται με δύο μεθόδους :                                                                                                                                                                                                                                                                                                        κλασσική εξωσωματική γονιμοποίηση  το σπέρμα εξετάζεται γιά την φυσιολογική συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων, τη μορφολογία και την κινητικότητά τους. Αφού προετοιμαστεί και ''ενισχυθεί'' κατάλληλα, έρχεται σε επαφή με το ωάριο μέσα σε ειδικό υλικό καλλιέργειας, και αφήνεται να γίνει η γονιμοποίηση μόνη της - με την διείσδυση του σπερματοζωαρίου μέσα στο ωάριο                                μικρογονιμοποίηση ωαρίων ( ICS ) σε περιπτώσεις που υπάρχει κάποιο ''θέμα'' με το σπέρμα, ή όταν η κλασσική εξωσωματική γονιμοποίηση δεν αποδίδει, γίνεται η μικρογονιμοποίηση ( ICSI = Intra Cytoplasmic Sperm Injection ). Στην μέθοδο αυτή, γίνεται κάτω από΄΄ειδικές συνθήκες΄΄ τοποθέτηση του σπερματοζωαρίου, μέσα στο ωάριο
  • προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος ( PGD-PGS )  αποσκοπεί στην ανίχνευση τυχόν χρωμοσωματικών γενετικών ανωμαλιών, που κληρονομούνται στο έμβρυο από τον ένα ή και τους δύο γονείς, και στον έλεγχο γιά ανευπλοειδία  ( μη φυσιολογικός αριθμός χρωμοσωμάτων )

Εφόσον δεν ανιχνευτεί κάποια γενετική ανωμαλία σύμφωνα με τα παραπάνω, ακολουθεί η εμβρυομεταφορά. Μόνο τα φυσιολογικά έμβρυα μεταφέρονται στη γυναίκα

Δύο, τρείς ή πέντε ημέρες μετά την ωοληψία, με μιά απλή ανώδυνη διαδικασία παρουσία υπερήχου, τοποθετείται το έμβρυο στην μήτρα της γυναίκας. Ανάλογα την ηλικία της, μεταφέρονται λιγότερα ή περισσότερα έμβρυα σε κάθε κύκλο προσπάθειας.

Ο Γυναικολόγος κ Βαμβακάρης, είναι δίπλα στη γυναίκα και τον σύντροφό της, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης, μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού -τη γέννηση ενός ή περισσοτέρων υγιέστατων μωρών !