Κρυοσυντήρηση ωαρίων

Είναι μια διαδικασία συλλογής και κατάψυξης ωαρίων, που χρησιμεύουν σαν εφεδρεία στη γυναίκα, για μελλοντική ωρίμανση και γονιμοποίησή τους .

Ουσιαστικά, είναι μια παράταση στη διατήρηση της γονιμότητας.

Γυναίκες που δεν έχουν σύντροφο ή επιθυμούν να επιχειρήσουν μια εγκυμοσύνη αργότερα στη διάρκεια της ζωής τους, εμφανίζουν ενδείξεις πρόωρης εμμηνόπαυσης, δότριες τράπεζας ωαρίων ή γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε ειδικές θεραπείες, αναγνωρίζουν τη μέθοδο αυτή, σαν εναλλακτική λύση.

Η πια εξελιγμένη μορφή κρυοσυντήρησης ωαρίων, που δεν έχουν γονιμοποιηθεί, είναι σήμερα η υαλοποίηση (vitrification ).

Η μέθοδος της υαλοποίησης πραγματοποιείται στο εργαστήριο εντός λίγων λεπτών, δεν επιτρέπει το σχηματισμό κρυστάλλων, ενισχύει την προστασία των ιστών έναντι της βλάβης που μπορεί να υποστούν από τη διαδικασία της ψύξης και της απόψυξης.

Κλείστε το ραντεβού σας στο Femina με ένα κλικ

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας