Έλεγχος καρυότυπου με χοριακές λάχνες

Καρυότυπος είναι μια μέθοδος απεικόνισης του αριθμού, του είδους και της κατασκευής των χρωμοσωμάτων. Ανιχνεύει επίσης, χρωμοσωμικές ανωμαλίες όπως, το σύνδρομο Ντάουν.

Σήμερα στο Femina, αντί του κλασσικού ελέγχου του συμβατικού καρυότυπου, εφαρμόζουμε τον έλεγχο του Μοριακού Καρυότυπου.

Πρόκειται για μια εξέταση μεγαλύτερου εύρους, ανιχνεύει πάνω από 120 σύνδρομα-νοσήματα και στοχευμένης λεπτομερούς ανάλυσης των χρωμοσωμάτων, για συγγενείς ανωμαλίες.

Κλείστε το ραντεβού σας στο Femina με ένα κλικ

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας