Σε αυτό το χρονικό διάστημα γίνεται το Υπερηχογράφημα της Αυχενικής Διαφάνειας και εξετάσεις αίματος για τη μέτρηση της β-χοριακής γοναδοτροπίνης (β-hCG) και της πρωτεΐνης PAPP-A.

Ακόμη, σε αυτήν την ηλικία κύησης γίνεται η Λήψη Τροφοβλάστης (λήψη χοριακών λαχνών CVS). Στα πλαίσια της εξέτασης αυτής γίνεται λήψη ενός μικρού τμήματος του πλακούντα (χοριακές λάχνες). Οι χοριακές λάχνες περιέχουν το ίδιο γενετικό υλικό με το αναπτυσσόμενο έμβρυο και συνεπώς με την εξέταση αυτή μπορούμε να προσδιορίσουμε τη γενετική σύσταση του εμβρύου στο εργαστήριο.