Η αμνιοπαρακέντηση είναι μία διαγνωστική επεμβατική εξέταση -πολύ σημαντική- που γίνεται για την ανίχνευση τυχόν χρωμοσωματικών ανωμαλιών του εμβρύου, οι οποίες σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης γενετικών ασθενειών, όπως π.χ. το σύνδρομο Down.